กรรไกร 8.5 นิ้ว (โหล)

382.00 ฿ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว