แฟ้มกระดาษ 3 ห่วง 1 นิ้ว (โหล)

956.00 ฿ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว