แฟ้มแขวนพลาสติกอ (แพ็ค)

185.00 ฿ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว